Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Crossover BEHRINGER: SUPER-X PRO/CX3400

Liên hệ
Đặc điểm của SUPER- X PRO/CX3400   – Bộ phân tần stereo 2-way/3-way và Mono đơn âm 4-way – Hiệu chỉnh HORN(còi) CD cũng cấp bù định hướng không đổi . – Bộ lọc Linkwitz-...
X